PPC Digitální učebna 21. stoletíDovedeme Vaší učebnu do 21. století!

MODERNÍ VZDĚLÁVÁNÍ

Vtáhněte své posluchače do tématu.

Moderní technologie mění podobu vyučování i podobu dalšícho vzdělávání dospělých. To, co bylo dříve technologickou novinku, se dnes stává ve vzdělávání standardem. Ve vzdělávacím procesu se vyvíjejí technologie i metody a to, co stačilo dříve, už nestačí. Čím dál více se uplatňují a rozvíjejí nové ICT technologie a metody.  Je dnes běžné, že zejména mladší studenti očekávají např. interaktivní tabuli či tablet, protože ji znají ze školy. Technologické a metodologické parametry kvality vzdělávání dospělých dobře popisuje rating vzdělávacích institucí, kde jedním z pilířů je kritérium materiálně technické a didaktické zázemí vzdělávací instituce,“ říká Mgr. Jana Brabcová, viceprezidentka AIVD ČR. Neznamená to ale, že čím více techniky, tím kvalitnější vzdělávání, ale jde o to, že publikum je stále náročnější a technické novinky absorbuje do svého vnímání světa. Pokud jsou ICT a AV technologie využívány při výuce, napomohou lepšímu vstřebání obsahu či motivaci a proto by je měly vzdělávací instituce používat.

KONTAKTY

Modřínová 2436/2, Plzeň
+420 377 468 218
info@ppc-online.cz

PPC S.R.O.

Zabýváme se pronájmem a prodejem AV techniky a realizací komplexních řešení projekční a prezentační techniky pro zákazníky z oblasti firem, státní správy a školství.
Realizujeme komplexní řešení zasedacích místností, konferenčních sálů, školicích středisek, počítačových učeben, školních učeben apod.
Naše řešení vychází z dlouholeté zkušenosti našich pracovníků a pro klienta se snažíme vždy nacházet řešení v nejlepším poměru cena/výkon.